دوره مدیریت آموزشی با ارائه مدرک بین المللی

دوره مدیریت آموزشی در تبریز( جهت تاسیس آموزشگاه ) عزیزانی که میخواهند آموزشگاه افتتاح نمایند همراه ما باشند .

جزئیات دوره آموزشی