آموزش Access (با ارائه مدرک بین المللی)

نرم افزار اکسس، که به همراه بسته آفیس منتشر می شود، یکی از ابزارهای بسیار قدرتمند آفیس است. اما از آنجا که هر چه کارایی یک نرم افزار بیشتر باشد...

جزئیات دوره آموزشی